Privacy statement en disclaimer

Privacy statement
www.bijsluiterwoordenboek.nl is door Neprofarm ontwikkeld en biedt u additionele informatie over eventuele lastige woorden die voorkomen in de bijsluiters van zelfzorgproducten. Neprofarm is ervan overtuigd dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de bezoekers van haar website van essentieel belang is. Persoonlijke gegevens van bezoekers worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Neprofarm houdt zich in alle gevallen aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens stelt.

Op de website www.bijsluiterwoordenboek.nl worden algemene bezoekgegevens, zonder dat deze bezoekers te identificeren zijn, bijgehouden. Het doel hiervan is om de inrichting van de website te optimaliseren. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om meer gerichte informatie op de site te zetten. Op deze wijze kan Neprofarm haar dienstverlening aan u verder optimaliseren.

Neprofarm maakt zeer beperkt gebruik van cookies. Cookies worden alleen gebruikt om het gebruik van de site voor u gemakkelijker te maken. Wilt u geen cookies accepteren, dan heeft u altijd de mogelijkheid om dit zelf aan te geven in je browser door 'cookies off' in te stellen. In dat geval is het mogelijk dat bepaalde functionaliteiten niet werken.

Neprofarm behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement.

Disclaimer
Aan de inhoud van deze internetsite kunnen geen rechten worden ontleend. Het samenstellen van de inhoud van deze site gebeurt met de uiterste zorgvuldigheid. Desondanks kan Neprofarm geen aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele opgelopen schade. Het gebruik van de aangeboden informatie geschiedt op basis van eigen verantwoordelijkheid van de gebruiker. Bij twijfel over gezondheid, medicijnen of mogelijke behandeling, dient u altijd contact op te nemen met uw eigen arts, specialist of apotheker.

Daarnaast draagt Neprofarm geen enkele verantwoordelijkheid voor de informatie die wordt aangeboden op de internetsites of pagina’s waarnaar op deze website wordt verwezen.

Terug