Agranulocytose

Agranulocytose is een zeer ernstige bloedafwijking met plotselinge hoge koorts, heftige keelpijn en zweertjes in de mond. Het wordt veroorzaakt door het afsterven van bepaalde witte bloedlichaampjes, die als functie hebben om lichaamsvreemde stoffen -zoals een virus-  tegen te gaan. Agranulocytose kan verschillende oorzaken hebben, soms is de oorzaak terug te voeren op het gebruik van het medicijn clozapine of carbimazol.

Meer informatie over gezondheid, klachten en bijsluiters vindt u op zelfzorg.nl.