Alkalisch

Met een zuurgraad (pH-waarde) van meer dan 7.

Meer informatie over gezondheid, klachten en bijsluiters vindt u op zelfzorg.nl.