Alkalose

Ophoping van alkali of verlies van zuur.

Alkali is een stof die in verbinding met een zure stof een zout vormt en zo het bloed minder zuur kan maken.

Meer informatie over gezondheid, klachten en bijsluiters vindt u op zelfzorg.nl.