Ampul

In de bijsluiter bedoelt men met de term 'flacon' vaak het flesje waarin het middel of het medicijn zit. Een flacon of ampul kan ook een afgesloten glazen buisje zijn waarin medische stoffen (met name medicijnen) worden bewaard. Hierdoor blijft de stof steriel. Dit is van belang wanneer het een stof betreft die moet worden geïnjecteerd of die absoluut niet vervuild mag raken.

Meer informatie over gezondheid, klachten en bijsluiters vindt u op zelfzorg.nl.