Anafylaxie

Ernstige, levensbedreigende allergische reactie op bepaalde stoffen.

Meer informatie over gezondheid, klachten en bijsluiters vindt u op zelfzorg.nl.