Antimycotisch

Tegen schimmelinfecties.

Meer informatie over gezondheid, klachten en bijsluiters vindt u op zelfzorg.nl.