Bijwerkingen

Afhankelijk van de stoffen die in een zelfzorgmiddel of in een door een arts voorgeschreven geneesmiddel zitten, kunnen er verschillende bijwerkingen optreden. Lees daarom altijd goed de bijsluiter. De Wereldgezondheidsraad (WHO) omschrijft ‘bijwerking’ als volgt: ‘Een bijwerking is een schadelijk en/of onbedoeld effect dat optreedt bij de toepassing van een geneesmiddel in een gebruikelijke dosering voor preventie, diagnose of behandeling van een ziekte of aandoening.’

Voor de meeste zelfzorgmiddelen geldt het advies om het middel niet langer dan 14 dagen achter elkaar te gebruiken. Is de kwaal/klacht daarna niet over, dan is het verstandig de huisarts te raadplegen.

Heeft u bij het gebruik van geneesmiddelen last van bijwerkingen? U kunt de bijwerking rechtstreeks melden bij het Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb. Op de website www.lareb.nl vindt u hiervoor een meldformulier. Op deze site kunt u ook veel informatie over bijwerkingen vinden.

Ook op de site van Zelfzorg vindt u meer informatie: http://zelfzorg.nl/bijwerkingen-en-wisselwerkingen

Meer informatie over gezondheid, klachten en bijsluiters vindt u op zelfzorg.nl.