Chloorcyclizine

Chloorcyclizine(hydrochloride) is een bestanddeel van een middel tegen reisziekte. Reisziekte uit zich vooral in misselijkheid en overgeven. De ziekte ontstaat doordat tegenstrijdige informatie over beweging en stilstand aan het evenwichtscentrum wordt doorgegeven. Dit evenwichtscentrum zou  vervolgens het braakcentrum stimuleren door het afscheiden van histamine. Middelen tegen reisziekte bevatten daarom stoffen die de werking van histamine blokkeren. Chloorcyclizine is een kortwerkend antihistaminicum, en heeft ook een onderdrukkende werking op de functie van het evenwichtsorgaan.

Meer informatie over gezondheid, klachten en bijsluiters vindt u op zelfzorg.nl.