Confabuleren

Confabuleren is het vertellen van overdreven, gefantaseerde of onware verhalen, vaak bij psychiatrische stoornissen of bij hersenbeschadiging.

Meer informatie over gezondheid, klachten en bijsluiters vindt u op zelfzorg.nl.