Contra-indicatie

Reden of omstandigheid die pleit tegen het gebruik of voorschrijven van een geneesmiddel of een bepaalde behandeling.

Meer informatie over gezondheid, klachten en bijsluiters vindt u op zelfzorg.nl.