Darmperistaltiek

Darmperistaltiek is het samentrekken van de darmwand. De lengte- en kringspieren in de darmen trekken afwisselend samen om zo het voedsel te kunnen kneden en het te vermengen met verteringssappen.

Meer informatie over gezondheid, klachten en bijsluiters vindt u op zelfzorg.nl.