Decompensatie

Ander woord voor decompensatie: een ontoereikende compensatie van een functiestoornis.

Meer informatie over gezondheid, klachten en bijsluiters vindt u op zelfzorg.nl.