Diagnostische

Met diagnostische testresultaten wordt bedoeld dat vanuit de resultaten van een bepaalde medische test (urinetest, bloedtest) een afwijking of ziekte vastgesteld kan worden.

Soms kan het gebruik van een medicijn testresultaten beïnvloeden. Wanneer men bloed laat prikken of urine laat controleren, kunnen de waarden sterk afhankelijk zijn van een bepaald medicijngebruik. Vermeld daarom altijd welk medicijn u slikt wanneer u een medische test ondergaat.

Meer informatie over gezondheid, klachten en bijsluiters vindt u op zelfzorg.nl.