Dispergeerbaar

Dispergeerbaar wil zeggen oplosbaar in een dispersie, een mengsel van stoffen dat bestaat uit een stof die fijn verdeeld is in een andere stof.

Meer informatie over gezondheid, klachten en bijsluiters vindt u op zelfzorg.nl.