Dispersie

Een dispersie is een mengsel. Het maken van een dispersie heet dispergeren.

Meer informatie over gezondheid, klachten en bijsluiters vindt u op zelfzorg.nl.