Extrapiramidaal

Buiten de piramidebaan. Een extrapiramidale loopstoornis houdt in dat iemand slingerende bewegingen maakt tijdens het lopen.

Extrapiramidale bijwerkingen zijn bijwerkingen die betrekking hebben op het bewegingsapparaat. Deze zijn te onderscheiden in onder andere: plotselinge kramp in hoofd en hals; bewegingsonrust; parkinsonisme met stramheid van de spieren, verminderde of vertraagde beweging en onwillekeurig trillen of beven.

Meer informatie over gezondheid, klachten en bijsluiters vindt u op zelfzorg.nl.