Flesverstuiver

Een verstuiver is een zogenaamde inhalator die van vloeistof nevel kan maken. De nevel kan dan worden ingeademd door de patiënt. De verstuiver wordt gebruikt om medicijnen te kunnen ‘inhaleren', via de luchtwegen binnen krijgen. Een verstuiver kan verschillende soorten opzetstukken hebben (voorzetkamers) om het inademen te vergemakkelijken.

Meer informatie over gezondheid, klachten en bijsluiters vindt u op zelfzorg.nl.