Gemoedstoestand

Een gemoedstoestand of stemming is de combinatie van emoties die een persoon gedurende enige tijd beleeft. Wanneer de gemoedstoestand snel verandert, bijvoorbeeld van blij naar depressief, spreekt men van stemmingswisselingen.

Meer informatie over gezondheid, klachten en bijsluiters vindt u op zelfzorg.nl.