Glucose-galactosemalabsorptie

Malabsorptie is een afwijking van het darmkanaal waardoor het bepaalde voedingsstoffen niet meer goed opneemt. Bij glucose-galactosemalabsorbtie neemt het de suikers glucose en galactose niet goed op.

Meer informatie over gezondheid, klachten en bijsluiters vindt u op zelfzorg.nl.