Hyperventilatie

Door op een verkeerde manier adem te halen kan hyperventilatie ontstaan. De ademhaling wordt versneld en iemand kan zich erg duizelig en misselijk voelen. Ook kan iemand het gevoel hebben flauw te zullen vallen.

Het is belangrijk de adem weer onder controle te krijgen. Dit kan door te ademen in een plastic zakje, of met een speciaal apparaatje dat een vergelijkbare werking heeft.

Meer informatie over gezondheid, klachten en bijsluiters vindt u op zelfzorg.nl.