Infarct (hart)

Een infarct is het afsterven of ernstig beschadigd raken van weefsel als gevolg van een tekort aan zuurstof. Dit kan komen door een afgesloten bloedtoevoer vanwege een trombose of embolie. Het bekendst zijn het myocardinfarct (hartinfarct) en herseninfarct (beroerte).

Meer informatie over gezondheid, klachten en bijsluiters vindt u op zelfzorg.nl.