Injectie

Bij een injectie wordt een stof of medicijn via een injectiespuit toegediend. De populaire benaming is 'prik'. 

Meer informatie over gezondheid, klachten en bijsluiters vindt u op zelfzorg.nl.