Kunstnier

Nierfalen betekent dat de nieren niet of nauwelijks (minder dan 10 tot 15 procent) nog functioneren. De nierfuncties zijn: urineproductie, het bloed zuiveren en de zout- en zuurgraad van het bloed controleren. Nierfalen is levensbedreigend, maar patiënten kunnen worden behandeld met een kunstnier (hemodialyse) of met transplantatie.

Meer informatie over gezondheid, klachten en bijsluiters vindt u op zelfzorg.nl.