Kwaliteitseisen

Kwaliteitseisen zijn bepaalde meetbare eisen waaraan een product of dienst moet voldoen. Voor de farmaceutische industrie (medicijn-industrie) zijn de GMP-richtlijnen opgesteld. (GMP staat voor 'good manufacturing practices'.)

Wanneer op de verpakking vermeld staat dat aan deze richtlijnen is voldaan, mag de gebruiker ervan uitgaan dat het product betrouwbaar en niet schadelijk is.

Meer informatie over gezondheid, klachten en bijsluiters vindt u op zelfzorg.nl.