Melk-alkalisyndroom

Ziektebeeld waarbij er verlies aan zuur en kalkafzetting in de weefsels is, door overmatig en langdurig gebruik van melk en alkalische producten.

Meer informatie over gezondheid, klachten en bijsluiters vindt u op zelfzorg.nl.