Micro-organismen

Micro-organismen of microben zijn organismen die te klein zijn om met het blote oog te zien. Het zijn over het algemeen ééncelligen zoals bacteriën, algen en schimmels. Virussen vallen hier niet onder omdat deze te simpel van aard zijn om als ‘levend’ beschouwd te worden.

Meer informatie over gezondheid, klachten en bijsluiters vindt u op zelfzorg.nl.