Migraine

Migraine is een bijzondere en vooral belastende vorm van hoofdpijn. Het verschil met ‘gewone’ heftige hoofdpijn is dat migraine meestal regelmatig terugkomt en dat een aanval vaak niet met gewone pijnstillers kan worden bedwongen. Migraine ontstaat doordat de samenwerking tussen de bloedvaten en zenuwbanen in de hersenen tijdelijk verstoord raakt. Ook aanleg speelt hierbij een rol. Het is niet bekend waarom sommige mensen regelmatig een aanval krijgen en anderen maar zelden. Ook is de aanleiding vaak niet duidelijk.

Meer informatie over gezondheid, klachten en bijsluiters vindt u op zelfzorg.nl.