Nevenverschijnsel

Een bijverschijnsel of bijwerking van een medicijn is een ongewenste werking van het medicijn die naast de bedoelde werking optreedt na de toediening. De bijwerkingen van een medicijn staan beschreven in de bijsluiter.

Meer informatie over gezondheid, klachten en bijsluiters vindt u op zelfzorg.nl.