Obstructie

Afsluiting.

Meer informatie over gezondheid, klachten en bijsluiters vindt u op zelfzorg.nl.