Osteomalacie

Beenverweking, door bijvoorbeeld een tekort aan vitamine D.

Meer informatie over gezondheid, klachten en bijsluiters vindt u op zelfzorg.nl.