Probiotica

Probiotica zijn levende micro-organismen. Wanneer ze in voldoende hoeveelheden worden ingenomen, hebben ze een gunstig effect op de gastheer. Meestal zijn dit bacteriën, bijvoorbeeld darmbacteriën. De probiotische bacteriën kunnen worden ingezet om de van nature voorkomende bacterieflora in het lichaam (gunstig) te beïnvloeden.

Meer informatie over gezondheid, klachten en bijsluiters vindt u op zelfzorg.nl.