Retard

Als er bij een geneesmiddel het woord  'retard' staat vermeld, of retard-werking, dan betekent dat dat de opname van de werkzame stof in het geneesmiddel wordt vertraagd. Door de wat langzamere afgifte van de werkzame stof in het lichaam, werkt de stof langere tijd dan wanneer deze ineens wordt afgegeven.

Meer informatie over gezondheid, klachten en bijsluiters vindt u op zelfzorg.nl.