Shock

Gedurende een shock is de hoeveelheid bloed in de bloedbaan dusdanig laag dat het hart en vatenstelsel niet meer in staat zijn vitale organen van voldoende zuurstof te voorzien. Dit is levensbedreigend en doet zich vooral voor na ernstige bloedingen. Kenmerken zijn: sterke daling van de bloeddruk, bleekheid, onrust, zwakke en snelle pols, klamme huid en verminderd bewustzijn.

De emotionele ‘shocktoestand’ waarover men soms in de media spreekt, duidt op een psychische toestand en is meestal niet levensbedreigend.

Meer informatie over gezondheid, klachten en bijsluiters vindt u op zelfzorg.nl.