Sle

Systemische lupus erythematodes (SLE) is een auto-immuunziekte, dat wil zeggen dat de afweer zich keert tegen de eigen lichaamscellen. De ziekte heeft veel verschillende uitingsvormen en zowel organen als gewrichten kunnen aangedaan zijn. De patiënt wordt meestal behandeld met ontstekingsremmers.

Meer informatie over gezondheid, klachten en bijsluiters vindt u op zelfzorg.nl.