Sorbitaanstearaat

Sorbitaanstearaat is een hulpstof in geneesmiddelpreparaten.

Meer informatie over gezondheid, klachten en bijsluiters vindt u op zelfzorg.nl.