Su´cidaal

Suïcidaal betekent de neiging of het  verlangen hebben om zichzelf te doden. 

Meer informatie over gezondheid, klachten en bijsluiters vindt u op zelfzorg.nl.