Teratogeniteit

Teratogeen wil zeggen dat een stof misvormingen bij een ongeboren vrucht kan veroorzaken. Beruchte voorbeelden zijn thalidomide (softenon) en des.

Meer informatie over gezondheid, klachten en bijsluiters vindt u op zelfzorg.nl.