Tetracycline

Doxycycline is een antibioticum dat behoort tot de groep van tetracyclines. Antibiotica zijn geneesmiddelen die door een arts kunnen worden voorgeschreven om bacteriële infecties te bestrijden. In sommige bijsluiters wordt gewezen op de veranderende werking van een medicijn wanneer er ook een ander middel zoals doxycycline ingenomen wordt.

Doxycycline wordt meestal alleen voorgeschreven aan volwassenen en kinderen ouder dan 8 jaar, omdat het vooral bij jongere kinderen botten en onvolgroeide tanden en kiezen kan aantasten.

Meer informatie over gezondheid, klachten en bijsluiters vindt u op zelfzorg.nl.