Thiazide-diuretica

Thiazide-diuretica zijn medicijnen die invloed hebben op de bloeddruk. Ze verlagen de bloeddruk door een natriumtoevoeging, waardoor meer vocht wordt uitgescheiden (vandaar de benaming plaspillen). Ook kunnen ze ervoor zorgen dat de kans op nierstenen verlaagd wordt.

Meer informatie over gezondheid, klachten en bijsluiters vindt u op zelfzorg.nl.