Verdovingsmiddelen

Verdovingsmiddelen zijn middelen om door verlaging van het bewustzijn pijnervaring weg te nemen, bijvoorbeeld bij een operatie. Er zijn plaatselijk werkende en algemeen werkende verdovingsmiddelen. Ook zijn er regionaal werkende middelen ('regionaal' wijst op een iets groter gebied dan alleen plaatselijk). Artsen die zich in de toepassing van verdovingsmiddelen specialiseren, zijn anesthesiologen.

Meer informatie over gezondheid, klachten en bijsluiters vindt u op zelfzorg.nl.