Virussen

Een virus is een zeer klein organisme (kleiner dan een bacterie) dat zich niet zelfstandig kan voortplanten. Het wordt verspreid via de lucht, via voedsel of aanraking. Om zich te vermeerderen heeft het een levende gastheer nodig: lichaamscellen van mensen en dieren. Een virus nestelt zich het eerst in slijmvliezen van de luchtwegen en het maag-darmstelsel. Het virus maakt misbruik van de mogelijkheid van lichaamscellen om zichzelf te kopiëren; binnen een dag is een virus in staat om miljoenen kopieën van zichzelf te maken. Als je bijvoorbeeld besmet bent met een verkoudheidsvirus, dan ben je meestal binnen twee dagen verkouden.

Meer informatie over gezondheid, klachten en bijsluiters vindt u op zelfzorg.nl.