Zelfzorg

Zelfzorg is het voorkómen van gezondheidsproblemen door een gezonde manier van leven, maar ook het zo nodig toepassen van zelfzorg(genees)middelen. Zelfzorggeneesmiddelen zijn vrij verkrijgbaar, dat wil zeggen zonder recept en dus zonder tussenkomst van de huisarts, net als supplementen die je kunnen helpen om gezond te blijven.

Meer informatie over gezondheid, klachten en bijsluiters vindt u op zelfzorg.nl.