Zuurgraad

pH is de maat voor de zuurgraad. Een lage pH-waarde (onder de 7) betekent dat de vloeistof zuur is, een hoge waarde (boven de 7) betekent dat deze basisch is (het tegenovergestelde van zuur).

Wanneer er in een bijsluiter staat 'pH-neutraal' dan betekent dat dat de zuurgraad neutraal is, namelijk precies 7.

Meer informatie over gezondheid, klachten en bijsluiters vindt u op zelfzorg.nl.